Jdi na obsah Jdi na menu
 


Propozice soutěže Memoriál Vladimíra Procházky

18. 8. 2018

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Okresní sdružení hasičů Rokycany

Okrsek č. 5

ve spolupráci s dalšími SDH na Rokycansku

 

pořádá

 

34. ročník soutěže

 

Memoriál Vladimíra Procházky

 

 

 

Soutěž proběhne dne 22. září 2018

 

Prezentace družstev v 12:30 v kulturním domě Kříše

Kříše 114

Zahájení soutěže v 13:00 na hřišti TJ Baník Kříše

znak-okrsek.jpg

Podmínky pro přihlášení do soutěže:

Na soutěž je možnost se přihlásit na telefonu nebo e‑mailu: 603 523 757, e-mail: radek.franta@seznam.cz do 15. 9. 2018. Startovné za družstvo je 150,- Kč a platí se na místě.

Odpovědnost za družstvo má velitel, který má právo protestu za celé družstvo do 10 minut po zveřejnění výsledků, s kaucí 300 Kč. V případě oprávněnosti bude kauce vrácena, v opačném případě propadá. Velitel má povolen vstup k rozhodčím. Za nedodržení tohoto pokynu bude družstvo vyloučeno ze soutěže. Po celou dobu soutěže je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy v souladu s bojovým řádem JPO. Během soutěže je zakázáno požívat alkoholické nápoje, včetně pořadatelů a rozhodčích.

Družstvo tvoří: velitel, řidič a čtyři členové. Družstvo může být složeno  z členů různých jednotek. Všechny disciplíny plní členové s tímto vybavením: přilba, těžký opasek se sekerou (řidič bez sekery), zásahová obuv. Nesmí být použita lehká obuv! Výjimku mají pouze ženy. Soutěžící musí být starší 16 let. Za nedodržení výše zmíněných položek bude družstvo penalizováno 10 trestnými body za každého člena družstva.

Občerstvení bude zajištěno v KD Kříše.

CELKOVÉ HODNOCENÍ:

Vítězem soutěže se stane to družstvo, které získá nejnižší počet bodů. V případě rovnosti bodů se bude hodnotit lepší umístění v požárním útoku. V případě nesplnění kterékoli discipliny bude družstvo zatíženo nejhorším časem této disciplíny +200 trestných bodů. Soutěž se koná za každého počasí.

Při nástupu mohou být propozice upřesněny nebo doplněny.

1. Břasy – štafeta

Plní všichni členové družstva.

Provedení: na povel startéra vyběhne první, který překoná slalom společně s pneumatikou a předá proudnici druhému. Druhý překoná bariéru, předá třetímu. Ten proskočí okno a předá proudnici čtvrtému. Čtvrtý připojí hadici C na hydrantový nástavec, připojí proudnici a roztáhne hadici a odpojí proudnici. Pátý stáhne hadici na polovinu a odpojí od hydrantu. Předá šestému, který hadici stočí a donese do cíle. Tím končí měření discipliny.

Měření času: Od výstřelu startéra do proběhnutí posledního člena družstva cílem. Nesplnění některé discipliny štafety je hodnoceno 30 trestnými body.

2.  Břasy - určení ručních hasicích přístrojů:

Plní všichni členové družstva. Za neurčení RHP se bude družstvu připočítávat 40 trestných bodu (za každý neurčený RHP).

3. Kříše kulturní dům – zdravověda:

Soutěžící družstvo odpovídá kolektivně na vylosované otázky.

Hodnocení: nedostačující odpověď na otázku = 100 trestných bodů.

4. Kříše hřiště - uzle:

Plní 5 členů družstva (bez řidiče):

Každý člen si vylosuje jeden uzel. Vázaní se provádí postupně –  zkracovačka, tesařský uzel, lodní uzel na hadici, úvaz na proudnici, záchranný uzel (ambulantní spojka).

Za každý neuvázaný uzel 100 trestných bodů.

5. Kříše, řeka - požární útok s vodou:

Plní všichni členové družstva.

Útok bude proveden u řeky Berounky. Příjezd je vyznačen šipkami. Vozidlo zastaví u praporku. Řidič vyčká na zvukový signál píšťalky od rozhodčího, poté pokračuje na stanoviště. Po příjezdu na stanoviště velitel družstva podá hlášení rozhodčímu, ostatní členové družstva zůstanou ve vozidle. Rozhodčí seznámí velitele družstva se zamýšleným průběhem zásahu. Velitel družstva určí prostředky potřebné k zásahu. Dva terče představují ohnisko požáru.

Zásah provede družstvo libovolným způsobem od nastartované motorové stříkačky, která je umístěna předem u určeného zdroje vody. Hodnotí se čas, provedení celé discipliny od povelu „START“, který dává velitel družstva. Ostatní členové družstva vyčkávají startovního povelu ve vozidle.

Provedení dle bojového řádu JPO, za každé porušení 10 trestných bodů. Nezastavení u praporku 30 trestných bodů. Savice budou připraveny před odstartování na zemi vedle vozidla.

6.   Vranovice – čerpání pomocí ejektoru

Plní všichni členové družstva.

Technické prostředky na plnění discipliny si zajisti každé družstvo dle Bojového řádu a představy, že čerpá vodu ze studny. Pořadatel zajistí nádrž plnou vody a terč.

Hodnocení: od povelu startéra se měří čas až do sražení terče a naplnění nádrže vodou. Pak se zastaví čas.

Nesplnění disciplíny nejhorší čas + 200 trestných bodů.

7. Přívětice, koupaliště – záchrana osob na vodě:

Převoz raněného přes koupaliště, měří se čas.

8. Radnice – signály a grafické znaky v požární ochraně:

Plní všichni členové družstva. Provádí se jeden pokus podle vylosovaného druhu signálu a grafického znaku.

5 signálů optických, 1 signál lanem

Grafické znaky věcných prostředků DA

Hodnocení: chybně provedený signál a grafický znak = 10 trestných bodů.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář